ผนังไม้ไผ่ / bamboo panel

  **More details see catalog below
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ แคตาล้อคด้านล่าง

                                       LEED standard for bamboo.

                                                MR 6   Rapidly Renewable Materials.

                             MR 4   Low Emitting Materials.

                             MR 5   Rigional materials.

                             MR 7   Certified Wood. 

 

 

 

Visitors: 35,397