ไม้ไผ่ลำ / Bamboo pole

ไม้ไผ่ลำ / bamboo pole

ไม้ไผ่ลำ อัดน้ำยา
 

Size : Diameter 1cm. Length 200cm.
Diameter 2.5cm. Length 300cm.
Diameter 3.0cm.-4.0cm. Length 600cm.
Diameter 4.5cm. - 5.5cm Length 600cm.
Diameter 6.5cm. - 7.8cm Length 600cm.
Diameter 10.0cm. - 11.0cm Length 600cm.
Diameter 11.5-cm.-12.0cm. Length 600cm.

ป้องกันมอดแมลง ด้วยระบบอัดน้ำยาศูญญากาศ
ในถังควบคุม แรงดัน

ขนาด ศ.ก 1ซม. ยาว 200ซม
ศ.ก 2.5ซม. ยาว 300ซม
ศ.ก 3.0ซม.-4.0ซม. ยาว600ซม.
ศ.ก 4.5ซม.-5.5ซม. ยาว600ซม.
ศ.ก 6.5ซม.-7.5ซม. ยาว600ซม.
ศ.ก 10.0ซม.-11.0ซม. ยาว600ซม.
ศ.ก11.5ซม.-12.0ซม. ยาว600ซม.

ศ.ก = เส้นผ่าศูนย์กลาง

 

ดาวโหลดราคาไม้ไผ่ลำที่นี่ 

ตัวอย่างผลงา


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 35,401