หลอดไม้ไผ่ - Bamboo Straw

Bamboo Straw  organic and hygiene. 

      หลอดไม้ไผ่ สะอาด

หลอดไม้ไผ่ ของเรา ได้รับการรับรองผลทดสอบจาก Central Lab Thailand ปราศจากสารเคมี

สิ่งสกปรก ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้   สามารถใช้งานได้นาน ผลิตจากไม้ไผ่แท้ๆท้องถิ่นประเทศไทย 

 

                               ขนาด กว้าง 6-8มม   ยาว 21ซม.

                                Size   Diameter 6-8 mm. ,  Long 210 mm.

 

 

 

  

Visitors: 31,326