ก่อสร้างออกแบบอาคารไม้ไผ่ bamboo constructionBamboo Construction

Bamboo is a meterial that can be used for construction in every pats of the building. From base to top roof , with the solidity are not inferior to other types of woods or some other construction materials.

Thailand Bamboo construction systems are combination of local wisdom and standard construction systems. 
And collaborate with high experience in bamboo designers. More than 20years of our experience, we providing full solution of bamboo work all Thailand and other country.

อาคารไม้ไผ่

ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่สามารถนำมาสร้างอาคารได้ทุกส่วน ตั้งแต่เสาจนถึงหลังคา มีความแข็งแรงไม่ด้อยไปกว่าวัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆ จากการทดสอบแรงการรับน้ำหนักของไม้ไผ่นั้นจากหลากหลายสถาบันและองค์กรณืทั่วโลก ต่างยืนยันได้ว่าไม้ไผ่สามารถทดแทนวัสดุชนิดอื่นๆได้เป็นอย่างดี และในประเทศไทยก็มีการทดสอบกันมากมายหลายที่ หากสนใจข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม และมหาวิทยาลัยอื่นอีกหลายแห่ง

ไม้ไผ่สามารถสร้างได้ทุกงบประมาณตั้งแต่กระต้อบ ไปจนถึงระดับโรงแรม 5 ดาว ค่าห้องพักคืนละเป็นแสนบาทก็ยังมี ซึ่งจะหาวัสดุใดๆที่สามารถตอบสนองได้ทุกชนชั้นแบบนี้ได้ยาก

Thailandbamboo เรามีระบบการทำงานก่อสร้างที่มารตฐาน อิงกับงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาผสมผสานกันอย่างลงตัว เรามีทีมงานออกแบบที่ชำนาญงานไม้ไผ่ที่สุดในประเทศไทย ประสบการณ์งานก่อสร้าง กว่า 20 ปี ในเส้นทางไม้ไผ่เพียงอย่างเดียว หลากหลายรูปแบบที่ก่อสร้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

Visitors: 35,401