ReadyPlanet.com


ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่?


ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่ผู้ต้องการมีช่องทางต้องสั่งซื้อจากโรงงานผลิตแห่งเดียว  ทำให้ตลาดแคบกว่าสินค้าที่ใช้ช่องทางส่งไปวางขายตามร้านค้าใหญ่ๆที่ขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง  ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่ใช้ก่อสร้างควรเป็นอย่างไร มีรูปแบบใดบ้าง ที่จะเป็นที่ต้องการของตลาด ที่ต้องการก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีศิลปะ โดยใช้วัสดุไม้ไผ่ ยังเป็นเรื่องต้องคิดค้น ระหว่างสถาปนิก นักออกแบบ วิศวกรและภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ที่จะประกอบในการใช้งาน ที่จะใช้วัสดุไม้ไผ่ไปเสริมการใช้งานในลักษณะต่างๆ

สิ่งที่จะเป็นไปได้ ผู้ผลิต ชาวสวน ควรรวมตัวเป็นกลุ่มองค์กร ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด ที่แต่ละกลุ่มมีความเชียวงชาญเฉพาะด้าน ให้มีความหลากหลายและพัฒนาคุณภาพ พัฒนารูปแบบ พัฒนาชิ้นส่วนที่ตะประกอบขึ้นรูปเป็นลักษณะต่างๆ วงการสินค้าไม้ไผ่เพิ่งจะเริ่มต้น ตลาดในประเทศยังไม่ตื่นตัว เป็นเรื่องยากที่เอกชนจำนวนน้อยจะผลักดันให้ตลาดสินค้าไม้ไผ่ตื่นตัวในระยะสั้นๆ และเป็นความเหนื่อยยากอย่างยิ่ง ควรรวมตัวจัดเป็นองค์กร ชมรม สมาคม พบปะพูดคุยดูจุดประสงค์แต่ละกลุ่ม และกำหนดทิศทางขององค์กรต่างๆในการให้มีการใช้ทรัพยากร การพัฒนาการผลิต การตลาด เป็นไปตามต้องการPost by จำเริญ :: Date 2010-10-05 07:19:43


[1]

Opinion No. 1 (2049191)

อาจารย์ที่เราเรียนการออกแบบ เป็นคนอิตาลี่  เขาพูดว่า นักออกแบบไทย มองการออกแบบของอิตาลี่ ว่าเหมือนเทพเจ้า แล้วก็มุ่งหน้าดูแบบวัสดุของเมืองนอกอย่างเดียว  ไม่ค่อยสนใจศึกษาวัสดุภายในประเทศ   นักออกแบบไทยครูสอน ออกแบบโดนครอบงำโดยวัสดุห์ ที่เลียนแบบต่างประเทศจนหมด   เช่นไม้ ก็ต้องใช้ไม้ แอซ ไม้โอค หลังคาต้องเป็นซีด้า  แต่ไปออกงาน ต่างประเทศ ให้ฝรั่งมันหัวเราะ  ว่าของไทยไม่มีเหรอ

การรวมตัวเป็นองค์กร เป็นเรื่องดี  ปัจจุบัน มีองค์กรณ์เกี่ยวกับไม้ไผ่ระดับโลก ชื่อ INBAR  จะเป็นสมาชิกได้เฉพาะ องกรณ์ของรัฐเท่านั้น ปัจจุบันมีสมาชิกทั่โลก

ในเอเชียเกือบทุกประเทศ ตั้งแต่จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม เกาหลี อินโด กัมพูชา มาเลเซีย

ยกเว้น ไทยแลนด์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  มันก็แสดงให้เห็นอะไรได้แล้ว ว่าคนไทยสนใจไม้ไผ่ขนาดไหน 

INBAR จะถ่ายทอดเทคโนโลยี่เกี่ยวกับไม้ไผ่ทุกอย่าง  แต่ไทยไม่อยากได้

ตอนนี้อินเดีย  ผสมพันธ์ไผ่ชนิดใหม่ ออกมา โตเร็วมาก เนื้อหนามาก เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน  ทางการฟิลิปปินได้สั่งซื้อไปลองปลูกแล้ว  ไทย .....ไม่รู้เรื่อง

นักวิชาการไทยยัง วิจัยกระบุงตะกร้าอยู่เลย 

By seesuk Date 2010-10-05 20:19:01


Opinion No. 2 (2054672)

เห็นด้วยที่งานวิจัยทางการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องไม้ไผ่ของเรายังไม่ถึงไหน แม้งานวิจัยการเกษตรของเรามีมาก แต่ไม่ค่อยตรงความต้องการเกษตรกร เช่นการวิจัยพันธุ์ยางพารา ยังสู้พันธุ์ของปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ผลิตผลมากกว่าหนึ่งเท่าตัว แต่ทางการไม่ยอมรับ และไม่ยอมให้ได้รับเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ก็ทำให้ผลผลิตยางพารายังต่ำกว่าเกณฑ์

เรื่องไม้ไผ่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ที่วงวิชาการการเกษตรมักมองผ่านเลยไป เพราะเขาคงไม่เห็นความสำคัญในตอนนี้ เคยเห็นไผ่ตงพันธุ์ในภาคใต้ ลำต้นแก่จัดนั้นใช้ขวานฟันก็ยังฟันเข้าทีละนิด เนื้อไม้แข็งมาก แม้ไม่ผ่านกรรมวิธีต่างๆปลวกก็ไม่กิน เพราะเส้นไม้เป็นสีน้ำตาลแก่เลย ไม่ทราบไผ่ตงที่อื่นๆที่แก่จัดจะเหมือนกันหรือเปล่า แต่ความทนทานเมื่อนำมาทำเสากุฎิกลางแจ้ง  แบบชาวบ้านก็ทำให้ผุได้เหมือนกัน ไผตงเป็นไม้เนื้อแข็งมาก รับน้ำหนักได้มาก

น่าทึ่งที่อินเดียผสมพันธุ์ไม้ไผ่ได้ เพราะไม้ไผ่มีปัญหาการออกดอก ต่างกับพืชชนิดอื่น การอาศัยผสมข้ามสายพันธุ์ โอกาสน้อย แต่ความต้องการใช้ไม้ไผ่แบบหลากหลาย เช่นลำต้นโตเป็นพิเศษ เนื้อหนา หรือแม้แต่เปลือกหนา ลำต้นแข็ง หรืออ่อนเหนียวเป็นพิเศษ กว่าพันธุ์ไผ่ที่มีอยู่แล้ว เชื่อว่าความต้องการและวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันยังคงมี

องค์กรเครือข่ายระหว่างประเทศเกี่ยวกับไม้ไผ่ มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้ไม้ไผ่เพื่อการสิ่งแวดล้อม เผื่อความถ่วงดุลย์ธรรมชาติ แต่การทำไม้ไผ่เพื่อการค้าเป็นเรื่องการตลาด แม้ทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันได้ แต่ก็มีความแตกต่างกันในบทบาทของแต่ละเรื่อง ตราบใดที่เรายังคิดว่า เรายังมีทรัพยากรอื่นเพียงพอ เราก็จะยังไม่หันไปใช้ไม้ไผ่เพื่อ แต่ถ้าเห็นว่าเพื่อความสะดวกในการหาซื้อ ราคาไม่แพง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาประกอบประดิษฐ์เพิ่มเติม มีเสน่ห์และสวยงาม แม้มีทรัพยากรอื่นๆมากมาย การหันเหมาใช้ไม้ไผ่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นกิจการไม้ไผ่เวลานี้ยังไม่ได้อยู่ในวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่จำเป็น หากอยู่ในโลกแห่งการตลาดที่มีการผลิตและการส่งเสริมการขายมากกว่า

By จำเริญ Date 2010-10-14 06:19:31[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail


Copyright © 2010 All Rights Reserved. by Pimtha co.,Ltd Za-baai bamboo