dot dot
Bamboo Roof/หลังคาไม้ไผ่

Bamboo Roof  หลังคาไม้ไผ่

bamboo roof หลังคาไม้ไผ่  

หลังคาไม้ไผ่อีกทางเลือกของการก่อสร้าง สวยทนแกร่ง ใช้งานได้ยาวนาน เพราะผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น ดีกว่าไม้นำเข้าจากต่างประเทศ   ไม่เป็นเชื้อรา ปลวก มอด ไม่ขึ้น  

 

การติดตั้งง่าย เหมือนการมุงหลังคาด้วยหญ้าหรือใบจาก      

Bamboo shingle roof rustic  last long use 7-10years or more.   Easy install, Water proof.

หลังคาไม้ไผ่ bamboo shingle roof

 

มองจากภายในอาคาร มุงด้วยไม้ไผ่ ไม่ต้องมีฝ้าเพดาน

ให้ความรู้สึกสัมผัสงานธรรมชาติ

 Bamboo roof view from inside without ceiling                                                                     .    

                       

 

                           

รูปแบบหน้าตาเหมือนกับ หลังคาที่ทำจากหญ้าทุกประการ  ช่างที่เคยมุงหลังคาหญ้าหรือจาก สามารถใช้วิธีเดียวกันได้  หนึ่งตารางเมตรใช้ประมาณ 8-9แผ่น 

 Size :  W 30cm   L110cm   

 More information please call  089-8332201 , 089-6021101

 Email :thana@thailandbamboo.com                    

             กรอกแบบฟอร์ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือโทรตามหมายเลขด้านบนได้ทันที

               Fill in the request form below for more information or call at phone number above. 

 

 

 

 


์Name/ชื่อ :
Country/ประเทศ :
สถานที่ตั้งโครงการ :
Email :  *
หมายเลขโทรศัพท์ / Phone No. :
ปริมาณ ตารางเมตร / Area SQM. :
อธิบายความต้องการ / Explain you need. :  *


bulletBamboo Floor/พื้นไม้ไผ่
bulletBamboo Roof/หลังคาไม้ไผ่
bulletBamboo Panel/ผนังไม้ไผ่
bulletBamboo straw /หลอดไม้ไผ่
bulletBamboo Pavilion/อาคารไม้ไผ่
bulletProjects reference/โครงการ
bulletBamboo pole / ไผ่ลำ ชนิดต่างๆ
bulletHouse / บ้านไม้ไผ่
bulletPrice List
e mail : thana@thailandbamboo.com / lek@thailandbamboo.com Lind ad: @uli6860q call :089 8332201 / 0923249924
Thailand bamboo Pimtha co.,Ltd. บริษัท พิมธาจำกัด call :089-8332201, 092-3249924 Line ID :0898332201 email :thana@thailandbamboo.com Factory :Prachinburi Made to order ,, Wellcome